No.199陈宇曦《风情万种绝代舞娘》写真[35P]_陈宇曦_爱尤物

No.199陈宇曦《风情万种绝代舞娘》写真[35P]_陈宇曦_爱尤物

此四人者,其脉皆沉大而硬,以指极按至骨,愈见力强冲指而起,虽尽肘臂之力以按之,不能断也。治法却与外感与温病毫不相涉,若或差误,死在顷刻,轻者亦不出五日七日也。

其中又有夹食、夹血、夹痰、夹湿、夹郁之辨,更有兼阴虚者,并宜兼顾。如少阳病,脉浮大,上关上,但欲眠睡,合目则汗,此少阴心证也,心气不任少阳之疏泄而然也。

特是脾为统血之脏,《内经》谓“血生脾”,盖谓脾系血液结成,故中多函血。 大抵体肥痰盛之人,则外盛中空,加以阴虚则上实下虚,所以少壮犯此最多。

冬伤于寒,束住卫气,郁而不舒,则为炭气,其发病为温热,不亦宜乎!不藏精者,荣气外泄,与此异矣。 又少阴病,咳而下利,谵语者,以火劫汗故也,小便必难;又伤寒脉浮,以火劫汗,惊狂,起卧不安者,逆汤主之。

若卒秘于秋分前后,或夏月久旱暑盛之时,则多属肺气虚燥之故。脱瘾则气驰而汗出,血散而身寒,筋骨亦为之缓纵而不收,甚至喘咳不止者,以气血惯受束缩,一经松懈,遂涣散颓唐,无以温里而卫表也。

而未已也,如此治之,则水必退,火必进,水哀火锐,土气又将上僭矣。若但清降之,则清降而已耳,非和解也;但疏散之,则疏散而已耳,非和解也。

Leave a Reply