217MIST-235-富田優衣

217MIST-235-富田優衣

胃气虚寒,阳气衰少,胸腹痞闷,三者禁用。 气血两虚者,但用一二分,亦能见效,多则三四分而止。

入补血药,清理咽喉。配蝉蜕、僵蚕,治风瘙瘾疹。

 怪症∶眼睛忽垂至鼻如黑角,涩痛不可忍,或时时大便血出,甚痛,此名肝胀。膈中喘促,得此能疗。

 研烂,入冰片少许,贴眼上,治肉攀睛。配盐捣汁,涂甘,寒。

辟疰忤,杀三虫,润大便,止疟疾。得苍耳子,治耳病。

专治头风目翳,能疗疳积伤睛。 入手太阴,兼足少阳经血分。

Leave a Reply